Prematüre Ventriküler Atım Ekg | Ventriküler Prematüre Atım Nedir?

22.10.2021
450
Prematüre Ventriküler Atım Ekg | Ventriküler Prematüre Atım Nedir?

Prematüre Ventriküler Atım Ekg; Erken ventriküler kasılma (PVC) olarak da adlandırılan, ventrikülde bulunan ektopik kalp pili nedeniyle oluşan kasılmalar; alışık olunmayan şekilde elektrokardiyagramda geniş görünen prematüre ve QRS kompleksleriyle karakterize edilir.

Prematüre ventriküler atım Ekg farklı görüntülere sahiptir.

 • Çok odaklı ekgler: İki farklı morfolojiye sahip olurlar. Sinüs ritmini gösterir.
 • Ventriküler büyük karın ve ventriküler kuadrigemi takip edilebilir.
 • PVC çiftleri ve sürekli olmayan VT (NSVT) takip edilir.

Ancak tanımlarda 3 ya da daha fazla pvc ile ilgili değişiklik olabilir. Bazılarına göre 3 pvc, üçlü ekg olarak adlandırılır. Bunu kısa bir VT patlaması tanımı konur.

Prematüre Ventriküler Kasılma Nedir?

Prematüre ventriküler kasılma; anormal derecede kalp atış hızıdır. Kalbin 2 üst kulakçık ve 2 alt karıncık olmak üzere, 4 odası bulunur. Özel hücre grubu sayesinde, kalp atışı sinyali başlatılır.

Bir kalp atışı başlatma sinyali bazı durumlarda ventriküllerden gelir. Bu erken bir sinyal olarak tanımlanır. Sinyal; kalbin geri kalanına yayılırken, normalden farklı şekilde kalp atışına neden olacaktır.

Erken atım durumunun ne zaman gerçekleştiğine bağlı olarak, bir şey hissedilmeyebilir. Kalp atışı atlama, baş dönmesi, nefes darlığı bazı durumlarda göğüs ağrısı şeklinde görülür.

 • Arada bir meydana gelen bu kasılmalar, her yaşta yaygın olabilir ve çoğunlukla yaşlı insanlarda daha çok meydana gelir.
 • Herhangi bir kap hastalığı olmayan kişilerde görülebilir.
 • Uzun süreler boyunca, tekrar tekrar olmadıkça, nadiren sorun yaratır.

Bu tür kardiyomiyopatiye ya da çok fazla atımlar nedeniyle kalp kasının zayıflamasına yol açsalar da bu atımlar tedavi edildiğinde ortadan kalkar.

Prematüre Ventriküler Kontraksiyon Nedir?

Prematüre ventriküler kontraksiyon; ventriküllerde ya da alt pompalama odalarında başlayarak, normal kalp ritmini bozan, bazı durumlarda atlanan bir atım ya da çarpıntı hissedilmesine neden olan, anormal kalp atışlarıdır.

Erken ventriküler erken atım ve ekstrasistoller olarak da adlandırılan bu atımlar; çok yaygın olmakla birlikte, çoğunlukla zararsızdır.

Bu tür kasılmaların nedenleri ve tetikleyicileri;

 • Normal elektiriksel uyarılara müdahale etmeyi sağlayan kalp hastalığı ya da yara izlerinin olması,
 • Koah hastalığı ya da pnömoniniz varsa oluşabilecek düşük kan oksijeninin oluşması,
 • Dekonjestanlar bulunan bazı ilaçlar,
 • Kafein, egzersiz ya da kaygı durumlarında, yüksek adrenalin seviyelerinin oluşması,
 • Yüksek kan basıncının oluşması,
 • Alkol ve tütün kullanımı
 • Anemi hastalığı

Prematüre ventriküler atım Ekg testleri sırasında ya da anormal kalp ritimlerinin yakalanması için, bir süreliğine taşınabilir cihaz olan holter monitörüyle takip edilebilir.

Prematüre Ventriküler Atım Ekg

Holter Testi Sonuçları Nedir?

Kalp aktivitesinin 24 saat ile 48 saat boyunca kaydedilmesini sağlayan, bir nevi kalp monitörü olarak kullanılan Holter testi sonuçları; düzensiz kalp atışı ya da kalp çarpıntısı olma durumunda, EKG’nin tespit edemediği durumları teşhis etmek kullanılır.

 • Kalp ritmi anormillikleri olan aritmilerde
 • Kalp çarpıntılarında
 • Açıklanamayan baş dönmelerinde holter kullanılır.

Kalp semptomlarının acil tedaviye ihtiyacı olduğu durumlarda holter takmak uygun değildir. Bunun yanında; EKG test yaptırdığınız anda, kalp aktivitelerini ölçer. Ancak kalp ritimleri ve semptomları, gün içinde değişebilir.

Kalp atışlarının nasıl değiştiğini görmek ve gün içindeki değişiklikleri saptamak için ise, holter cihazı kullanılır. Holter taktıktan sonra bir ya da iki hafta içinde sonuçlar çıkar. Sonuçlarda; atriyab fibrilasyon, bradikardi, taşikardi, erken ventriküler kasılmalar tespit edilebilir.

Ventriküler Erken Atım Tehlikeli midir?

Prematüre ventriküler atım Ekg testleri ve bazı durumlarda holter takılarak da teşhis edilebilir. Erken ventriküler kompleks ya da erken ventriküler kasılma; kalbin ventriküllerden birinden kaynaklanan, ekstra elektriksel bir dürtüdür.

Bu erken atımlar çok yaygın olmakla birlikte, semptomlara neden olmadıkça ya da sık görülmedikçe, çoğunlukla tedavi edilmesi gerekmez. Semptomları yaşayan kişiler; atlanan atımlar ya da kalp çarpması olarak gerçekleşen şikâyetler yaşayabilir.

Bu semptomların yanında; nefes darlığı, baş dönmesi ya da baygınlık hissetme, yorgunluk hissi, boyunda hissedilen çarpma hissi de erken atımlar için semptomlardır. Kronik yüksek tansiyonu yani hipertansiyonu olan kişiler, kalplerinde erken atımlara sebep olan, yapısal değişiklikler gösterebilir.

Erken atımlarla ilgili diğer kalp rahatsızlıkları arasında;

 • Koroner arter hastalığı
 • Dilate kardiyomiyopatiye bağlı kalp yetmezliği
 • Hipertrofik kardiyomiyopati
 • Kalp kapağı hastalığı
 • Kalp kası iltihabı
 • Konjenital kalp hastalığı

Bunun yanında erken atımların gelişimine katkıda olan, kalple ilgili olmayan başka sağlık faktörleri ve sorunları da olabilir. Bunlar kandaki düşük potasyum ve düşük magnezyum seviyeleri, tütün, alkol, madde kullanımı, digoksin toksisitesi, tiroid hastalığı, obstrüktif uyku apnesi gibi kalp dışı durumlar da sebep olarak gösterilebilir.

Erken atımlar çok yaygın olmakla birlikte; 24 saatlik holter monitörü ile, kalp hastalığı ya da kalp hastalığı olmayan kişilerin %50’sinde az da olsa erken atım vardır. Erken atımlar; kalbin alt odacıklarından birinde başlayan anormal kalp atışlarıdır.

Yaygın olmakla birlikte, çarpıntıya, baş dönmesine ya da hiçbir belirti göstermemeye meyillidir. Sağlıklı insanlarda da erken atımlar olabilir. Tedavisi ekgler ve holter testi ile teşhis edildikten sonra ilaç tedavisidir.

Ekstrasistol Herkeste Olur mu?

Ekstrasistol; kalpta SA düğümü dışında bir yerden, elektrik boşalması olarak ortaya çıkar ve ekstra atım ya da kasılmalardan oluşur. Ekstrasistoller ya da ventriküler erken kasılmalar, bir tür kardiyak aritmi olarak adlandırılır.

Normal kalp atışı başlatan kalp sinoatriyal düğümden önce, bir kasılma uyarısı gönderildiğinde ortaya çıkar. Hiç hoş olmayan bir atlama kalp atışı ya da göğüstü çarpıntı hissi meydana getirir.

 • Erken atımlar çoğunlukla asemptomatiktir ve farklı durumları teşhis etmek için yapılan muayenelerde teşhis edilir.
 • Daha sıklaştıklarında, en yaygın semptomlar olan; çarpıntı ve hızlanmış, atlanmış ya da düzensiz kalp atışları oluşmaya başlar.
 • Kalp atışlarında oluşan değişikliklere karşı duyarsız hale gelme durumu oluşabilir.
 • Taşikardi olması, baş dönmesi, halsizlik, nefes alma sorunları da görülen semptomlar arasındadır.

Sağlık sorunlarının bir bölgede zaman zaman ya da tek tük sayılarda görüldüğü sporadik ekstrasistol, tehlikeli değildir. Ancak sıklıkla karşılaşılıyorsa, tedavi edilmesi gerekir.

Ekstrasistol çoğunlukla belirti vermeyen ve fark edilmeyen bir durum olmakla birlikte, herkeste görülebilir. Çoğu insanda herhangi bir rahatsızlık oluşmazken; EKG testlerinde tesadüfen saptanır.

Kalp Teklemesi Ne Zaman Tehlikelidir?

Kalp teklemesi tek başına görüldüğünde ciddi bir problem yaratmasa da ciddi rahatsızlıkların da belirtisi olabilecek bir durumdur. Kalp atımlarını düzenleyen elektriksel sinyallerin düzgün çalışmaması durumunda; kalbin çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz atmasına neden olur. Bu durum aritmi olarak tanımlanır. Kalp çarpıntıları, birçok farklı anlama gelebilir.

 • Kalpte çok hızlı atımlar
 • Kalbin göğüste attığını hissetmek
 • Düzensiz, ritm dışı, atlayan kalp atışları hissetmek

Kalp atışının farkına varmanızı sağlayan herhangi bir his, çarpıntı olarak adlandırılır. Bu hisleri boğazda ya da boynunuzda hissedebilirsiniz. Kalp çarpıntısı; bir kalp sorunu üzerine oluştuğu düşünülüyorsa, bazı tetikleyicileri bilmek gerekir.

 • Çok yoğun egzersiz yapmak
 • Yoğun stres altında bulunmak
 • Çok fazla alkol, kafein, tütün maddeleri kullanmak
 • Hamilelik esnasında hormonsal değişiklikler
 • Düşük kan şekeri seviyesi

Hemen herkeste kalp çarpıntısı yaşanabilir. Çoğu zaman iyi huylu olmaları yani zararsız olmalarına rağmen, kalbinizde yanlış bir şeylerin olduğunu da haber veriyor olabilir. Sağlıklıysanız, kalp çarpıntıları için herhangi bir endişe duymanıza gerek yoktur.

Ancak baş dönmesi, nefes darlığı, bilinç kaybı, göğüs ağrısı, üst vücut ağrısı, olağandan fazla terleme, mide bulantısı gibi belirtiler de varsa, doktora başvurulmalıdır. Kalp teklemesi ve prematüre ventriküler atım Ekg testlerinde çıkabilir ve çoğu zaman holter monitörüyle de takip edilebilir.

Erken ventriküler atımların nedenleri nelerdir?

Erken ventriküler atımlar;kardiyomiyopati, kalp yetmezliği, düşük magnezyum ya da potasyum seviyelerindeki elektrolit sorunları, stres ve kaygı ile yükselen adrenalin, akut kalp krizi gibi etkenlerden oluşur.

Kimler erken ventriküler atım riski altındadır?

Yüksek kalp basıncı sahip olanlar, koroner kalp hastalığı, konjenital kalp hastalığı, kalp yetmezliği, genişletilmiş kardiyomiyopati geliştirenler kişiler risk altındadır.

Erken ventriküler atımlar nasıl teşhis edilir?

Erken ventriküler atımların teşhis aşamasında; ilk olarak kalp stetoskopla dinlenir. Ardından EKG yapılarak, ilk tanı testi yapılır. Bazı durumlarda EKG’de çıkmayan semptomlar için, holter cihazı takılabilir.

İlginizi Çekebilir;

5 Aylık Prematüre Bebek Kaç Kilo Olmalı?

Prematüre Bebek Annesi Psikolojisi

Kalp Yetmezliği Tedavisi

Çarpıntıya İyi Gelen Bitkisel Besinler

Kalbe İyi Gelen Yiyecekler | Nelerdir, Listesi

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
Sitemizde yer alan içeriklerin izinsiz kullanılması yasaktır.