Prematüre Junctional Atım | Junctional Prematür Depolarizasyon Nedir?

26.10.2021
336
Prematüre Junctional Atım | Junctional Prematür Depolarizasyon Nedir?

Aşırı düzeyde kafein tüketimi, sigara, stres, ilaç ve iskemik kalp hastalıkları prematüre junctional atım durumuna neden olabilir. Acil tedavi edilmesi gerekmese de atrial fibrilasyon ve atriyal flutter durumlarını tetikler.

Sinoatriyal düğümden kaynamıyor olup, normal şekilde ventrikülleri depolarize eden, elektriksel aktite vardır. Atriyumlarda herhangi bir noktadan, erken atriyal uyarılarıyla, sonrasında, ventriküllerin depolorize edildiği durumdur.

Erken Kavşak Ritmi Nedir?

Erken kavşak ritmi; erken kavşak kasılmaları olarak adlandırılır. Kalbin antriyoventriküler düğümünden ya da kavşaktan kaynaklanan, erken kardiyak elektriksel uyarılar olarak tanımlanır.

Pacemar hücreler, iletim sistemi boyunca, her biri bağımsız olmak üzere, kalp ritmini sürdürme kabiliyeti olan farklı bölgelerde görülür. Pacemaker hücrelerinin spontan depolarizasyon hızı iletim sistemini yavaşlatacaktır.

Kavşak ritmi, kalp atış hızına göre sınıflandırılır. Buna göre;

 • Kavşak ritim, bağlantı hızı normal olan ritimdir.
 • Kavşak kaçış ritmi; bağlantı hızının dakikada, ortalama 40-60 olduğu vuruşlardır.
 • Hızlandırılmış kavşak ritmi; dakikada 60-100 atımdır ve junctional hıza ulaşır.
 • Junctional bradikardi; bağlantı hızının yavaş olduğu, dakikada 40 ila 60 atım olan, bağlantı bradikardisi oluşur.
 • Junctional taşikardi ise; kavşak hızı olabildiği gibi, buna kavşak taşikardisi

Gerçekleşen bu erken atımlar; çoğu zaman sağlıklı insanlarda da yaygın şekilde görülebilir.

EKG’de PJC Neye Benzer?

Kavşak ya da ventriküler kaçış ritminin acil olma durumlarına göre dikkat edilmesi gereken durumlar vardır.

 • Ciddi sinüs bradikardisi
 • Sinüs arresti
 • Hiperkalemi
 • Sino-atriyal kaçış bloğu
 • Üçüncü derece AV bloğu
 • Yüksek derece ve ikinci derece AV bloğu

Aynı zamanda beta blokerler, kalsiyum kanal brokerleri ya da digoksin zehirlenmesi de kavşak ritimlerini etkiler.

Prematüre junctional atım için EKG için, üçüncü derece AV blok ve nodal kaçış ritmiyle birlikte atriyal fibrilasyon oluşur. Buna göre EKG görüntülemesinde bazı detaylar görülür.

Kavşak ritimleri;

 • <40 vuruş/dakika hızı nodal ritimdir. Nodal bradikardi oluşturur.
 • 40-60 vuruş/dakika arası nodal kaçış ritmini meydana getirir.
 • 60-100 vuruş/dakika hızında akselere nodal ritim oluşturur.
 • 100 vuruş/dakika hızında nodal taşikardı meydana gelir.

Kaba atriyal fibrasyonda >400 vuruş/dakika hızına ulaşan atriyal kompleksler meydana ve düzensiz ritim meydana gelir. Düzenli dar kompleks ritim ile 60 vuruş/dakika oluşur. Atriyal fibrilasyon yanında düzenli ritim kombinasyonu, atriyal impluslarda ventirüllere iletilmediği görülür. Bu da tam kalp bloğu oluşur.

Dar kompleks ritim, nodal kaçış ritmini oluşturur. Düzenli hale gelen AF karakteristiği ise digoksin toksisitesinin sonucudur.

Prematüre Junctional Atım

Prematüre Kavşak Atımlarının Başladığı Yer Neresidir?

Kaynağı AV kavşak olan erken vurular olarak tanımlanan prematüre kavşak atımları; kalbin elektriksel ileti sisteminde bulunan hücrelerin, elektriksel uyarı çıkarabilme yüksek kabiliyetine sahiptir.

Normal bir ileti esnasında sinoatriyal düğümden uyarı AV kavşağına ulaşmazdan önce, bazı durumlara göre, AV düğümde erken uyarılar oluşabilir. AV düğümden çıkan bu yarı ventrikülleri, normal uyarma yoluyla ventrikül depolarizasyonu sağlamaya yarar. Bu erken uyarılar, Prematüre junctional kompleks (PJC) oluşmasına neden olur.

Bu durumda EKG bulguları;

 • Erken gelen vuruşun kaynağı AV düğüm olduğu için erken vuruşlarda P dalga anormallikleri görülecektir.
 • Erken gelen kavşak vuruşundan önce P dalgaları görülmeyecek ya da retrograd iletimli P dalgaları, yani negatif P dalgaları oluşacaktır.
 • Retrograd P dalgaları, PR mesafesi ise 0,12 saniyenin altında olacaktır.

Bunun yanında 0,12 saniyenin altında QRS kompleksleri dardır ve erken vuruştan sonra gelecek sinüs uyarısı, normalde gelmesi gerektiği yerden gelecektir.

Kavşak Ritmi Nasıl Tedavi Edilir?

Prematüre junctional atım, yani kavşak ritminin belirti ve semptomları incelenirken; solunum hızına, kan basıncına, vücut sıcaklığına ve kalp hızına bakılır. Hastanın ilaç listesinin gözden geçirilmesi ve aynı zamanda EKG çekilmesi gerekir.

Hastanın semptomları değerlendirilirken; hemodinamik olarak stabil olup olmadığı belirlenir. İskemik kalp hastalığı ya da kalp yetmezliği açısından, değerlendirme yapılır. Bir kavşak ritminin tedavisi için; öncelikli olarak, ritim bozukluğunun altında yatan nedenlere bakılır. Buna göre tedavi sırasında yapılacaklara dikkat edilir.

 • Kavşak ritminin; asistoli ya da bradikardiye neden olan, sinüs düğümü disfonksiyonunun bir parçası ise, kalp hızını koruduğu için sonlandırma yapılmamalıdır.
 • Kavşak ritmi ile doktora başvuran kişilerde, tedavi planı oluşturulmadan önce, altta yatan etiyoloji belirlenir.
 • Kavşak ritmi olan ve asemptomatik olan sağlıklı bireylerin, ritmi genellikle SA düğümünün içsel otomatikliğini baskılar. Bu vagal tonusunun bir sonucudur ve tedavi ihtiyacı duyulmaz.
 • Digoksin toksisitesinde; hastanın atropin ve digoksine özgü antikorla tedavi edilmesi gerekir.
 • Hastanın farmakolojik tedavilere direnç göstermesi, birleşme taşikardisine girmesi durumunda; hastalarda hipotansiyon gelişebileceği için, izlenen ortamda intravenöz fenitoin uygulaması yapılabilir.
 • Pediyatrik popülesyonda; kalıcı semptomatik eklem taşikardisi, peruktan radyofrekans ablasyonu için endike durum oluşturur. Hasta sinüs sendromu, tam ya da yüksek seviyeli AV bloğu olan hastalarda, kalıcı kalp pili kullanılabilir.

Kavşak ritmi tedavisinde ayırıcı tanı olarak; digoksin toksisitesi, üçüncü derece kalp bloğu, atriyoventriküler nodal reentran taşikardi, yüksek dereceli ikinci derece kalp bloğu, antriyoventriküler reentran taşikardı ve sinüs düğümü disfonksiyonu göz önünde bulundurulur.

PAC ile PJC Arasındaki Fark Nedir? Sinüs Ritmi İyi midir?

Erken kavşak kompleksi PJC ile prematüre atriyal kompleksleri oluşturan PAC arasında farklar bulunur.

 • PAC; tam kasılma geçirdikten sonra başlayan, başka bir tam kasılmaya sahip olduğunuz zamanı gösterir.
 • PJC; 0,12 saniye ya da daha kısa olan P dalgası olmayan bir QRS kompleksini oluşturur.
 • Bir PJC ile 0,12 saniyeden daha kısa dar bir QRS kompleksine sahip kasılma olsa da P dalganız yok ya da ters P dalganız olacak durumu anlaşılır.

Erken kavşak kompleksi PJC, alttan yatan bir sinüs ritminin varlığında görülecek bir anormalliğin sonucudur. Antriyoventriküler bileşkenden gelir. PAC’lar; kalp ya da kulakçıklardan çıkan ekstra kalp atışlarıdır.

PAC’lar en yaygın kardiyak aritmi çeşidi olmakla birlikte PAC’lar çok yaygındır ve birçok insanda görülebilir.

Bir Kavşak Kaçış Ritmi Nasıl Tanımlanır?

Ventriküler kaçış ritmi; 20-40 bpm hızında bir ventriküler ritimdir. QRS kompleksleri geniş olmakla beraber; idioventriküler kaçış ritmi olarak da adlandırılır. Kalp pili hücreleri, iletim sistemi boyunca çeşitli yerlerde bulunurken; her bölge, kalp ritmini bağımsız şekilde sürdürür.

Kalp pili hücrelerinde spontan depolarizasyon hızı, iletkim sistemini azaltır. Buna göre;

 • SA düğümü 60 ila 100 bpm
 • Kulakçık <60 bpm
 • AV düğümü 40-60 bpm
 • Ventriküller 20-40 bpm olarak görülür.

Normal şartlar altında, ikinil kalp pilleri; yukarıdan gelen daha hızlı sinüs ritmi uyarılarıyla baskılanır. Kavşak ve ventriküler kaçış ritimleri, AV düğümü ya da ventriküle ulaşan supraventriküler uyarıların hızıyla, ektopik kalp pilinin intrinsik hızından daha az olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bir kavşak ritmi ya da prematüre junctional atım durumlarında, ventriküler kaçış ritminin ortaya çıkmasına neden olan bazı durumlar vardır. Buna göre; sinüs tutukluğu, şiddetli sinüs bradikardisi, hiperkalemi, üçüncü derece AV bloğu, çin-atriyal çıkış bloğu, yüksek dereceli ikinci derece AV bloğu, beta bloker, kalsiyum kanal blokerleri ya da digoksin zehirlenmesi kavşak kaçış ritmini tetikler.

Ventriküler kaçış ritmiyle sinüs arresti durumunda; sinüs duraklaması ya da tutulması görülür. 6 saniyelik ritim şeridinde tek bir P dalgası görülür. 25 bpm hızında bir LBBB morfolojisi ile geniş ve karmaşık kaçış ritmi oluşur. Baskın S dalgası, sağ daldan kaynaklanacak bir ventriküler kaçış ritminin oluşmasına da neden olabilir.

Bir EKG yorumlaması için nelere bakılır?

Elektriksel aktivitenin olup olmadığı, ritmin düzenli olup olmadığı, ventrikül hızının ne olduğu, T dalgasının morfolojisinin normal olup olmadığı, PR mesafesinin ne kadar olduğu, P dalgasının mevcut olup olmadığı, morfolojisinin normal olup olmadığı görülür.

Kavşak ritminin yaygın nedenleri arasında neler vardır?

Kavşak ritminin yaygın nedenleri arasında; akut romatizmal ateş, beta blokerler, sinüs bradikardisi, difteri, sinüs tutulması, kalsiyum kanal brokerleri, antiaritmik ajanlar, kalp kası iltihabı, iskemik kalp hastalığı, dijital toksisite, iletim sistemi hastalığı gibi nedenler bulunur.

Junctional ritmi diğer hastalıklardan ayır edilebilir mi?

Kavşak ritmi; anormal kardiyak elektrik iletimine neden olan diğer hastalıklardan ayırt edilebilir.

İlginizi Çekebilir;

Prematüre Ventriküler Atım Ekg

Aralıklı Oruç ve Sirkadiyen Ritim

Prematüre Bebeklerde Enfeksiyon

Prematüre Bebeğin Özellikleri

5 Aylık Prematüre Bebek Kaç Kilo Olmalı?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitemizde yer alan içeriklerin izinsiz kullanılması yasaktır.